Effektoptimering - Promotech

Senast uppdaterad: 13 April 2015

Effektoptimering i samarbete med Promotech
Thärnström motor är sedan 1999 auktoriserad återförsäljare och verkstad för Promotech.


ProMotechs effektmoduler är ett fristående dieseltrim som, tack vare sin vattentäta konstruktion, mycket enkelt ansluts till motorn via befintliga plug-in anslutningar.


ProMotechs starkaste målsättning är att kunna leverera sina kunder kvalitet. Kraven utifrån den tekniska utvecklingens samt våra forskningar och erfarenheter leder till en ständig produktutveckling. Begreppet kvalitet har vi valt att dela in i följande områden:Teknik

Genom att lyckas omarbeta den enorma mängden hypersnabb information i form av signaler i motorn styrsystem och därmed öka precisionen och exaktheten ytterligare, närmar man sig gränsen för hur mycket effekt man kan utvinna per given massa bränsle. Effektmodulen utnyttjar det luftöverskott som motorn har och kan därmed förbränna ytterligare diesel. Effektmoduler försedda med en PLUS mjukvara får en lättare laddtrycksökning för att kunna utvinna ytterligare effekthöjning. Bilens diagnos- samt övervakningssystem manipuleras inte. Det gör att effekthöjningen håller sig inom de av övervaktningssystemet satta gränser och den maximala effekt- / vridmoments- / laddtrycksökningen får därmed sina logiska begränsningar. Våra digitala effektmoduler omarbetar signalerna utifrån en för fordonsmodellen specifik map, varvid durationen och därmed mängden bränsle som sprutas in i motorn påverkas. Ändras motorns belastning reagerar effektmodulen omedelbart och väldigt exakt. Motorns vridmoment och effekt ökar avsevärt, varvid bränsleförbrukningen sjunker vid jämförbar körning utan effektmodul.               Mytech - programmering av mjukvara                          Förprogrammerade effektboxar diesel / bensinAnpassning

Våra mjukvaror utprovas ständigt för att möta morgondagens teknik och de allt strängare miljökraven. Den snabba produktutveckling som idag sker inom dieselindustrin ställer allt högre krav på kompatibilitet för att inte orsaka driftsstopp eller t.o.m. skada fordonet. Genom att ansluta ett extra kontaktpar och därmed få kontroll på avgastemperaturen kan effektmodulen även användas på bilar utrustade med partikelfilter, utan att behöva begränsa effekthöjningen. Våra effektmoduler är alltid bakåtkompatibla, d.v.s. passar även till äldre system än den senaste generationens insprutningssystem som finns på marknaden vid den tidpunkt då effektmodulen produceras. Genom att utföra en SWUP, uppdatering av mjukvaran, öppnar sig möjligheten att flytta över effektmodulen till en annan bilmodell som anväder sig av samma typ av bränslesystem. ProMotechs unika artikel- samt serienummersystem säkerställer effektmodulens uppföljning vid t.ex. SWUP och garantiärenden.

Montering

Effektmodulen kan, genom sin vattentäta konstruktion och genomgående kvalité, monteras direkt under motorhuven. Snabbt, smidigt och utan att ändra original-programvaran. Snabbkontakterna finns redan där ifrån fabriken, nästan som om det är förberett. Lika enkelt återstället du bilen till original igen, utan att lämna spår efter sig.
Kvalitet

Den snabba utvecklingen inom dieselteknologin gör att vi hela tiden aktivt måste följa den för att våra produkter ska vara kompatibla. Olika typer av insprutningssystem, generationer & varianter av dessa, piezoteknik, olika typer av partikelfilter samt vissa fordons egenheter är några av de faktorer som måste tillgodoses. Samtliga av våra produkter är bakåtkompatibla, d.v.s. att en effektmodul för en viss typ av insprutningssystem även passar äldre utföranden av dessa system. Med tiden har våra produkter även blivit multikomplatibla, d.v.s där vi tidigare hade t.ex. flera olika sorters Common-Rail moduler för personbilar, har vi idag en enda variant där flera funktioner har implementerats. En dyr lösning ur produktionssynvinkel men vilket ger färre artiklar att hantera för våra återförsäljare samt ger kunden en avsevärt mer gångbar produkt och därmed högre värde.


Våra senaste modeller av effektmoduler arbetar uteslutande med dynamisk digitalteknik. Vi har upptäckt stora effekt- & bränslebesparande vinster med detta. Dessutom har det löst problemet med vissa tidigare fordonsmodeller som endast tillåtit en ringa effektökning. Dynamisk digitalteknik innebär att en helt ny 3-dimensionell bränslemap och i förekommande fall luftmap, läggs över originalmappen. I praktiken innebär detta att mer bränsle steglöst kan tillsättas var och hur som helst i originalmappen. Någonting som inte är möjligt hos tidigare typer av digitala effektmoduler. En analog effektmodul har i sin tur än större begränsningar. Våra effektmoduler innehåller en unik mjukvara för i stort sett varje fordonsmodell för att få ut bästa möjliga körbarhet, bränsleekonomi samt prestanda. Ett mycket tidskrävande arbete för att nå ett perfekt resultat. Varje bilmodell körs dessutom i trafik i 300 mil innan den släpps ut på marknaden, allt för att vi ska förvissa oss om att allt fungerar som det ska.

Regenereringscyklerna hos partikelfiltret måste fungera klanderfritt, likaså kontrolleras att bilen inte går in i nödkörningsläget, vilket ibland inträffar först efter många mils körning och tung belastning.


Aktivt val av noga utvalda komponenter lägger grunden till god kvalitet. Våra bilar får allt trängre motorutrymmen vilket gör att effektmodulen inte alltid kan monteras på den mest idealiska platsen. Detta ställer stora krav på effektmodulens stryktålighet. Vatten, vägsalt, kraftiga temperaturväxlingar och hårda vibrationer är några av angreppen som kan uppstå. Vi har tagit fasta på våra erfarenheter utifrån detta varvid effektmodulerna CR5, PD5 samt 44xx serien fått en rad genomgripande kvalitetsförbättringar.


Anpassade för partikelfilter. Ett extra kontaktpar ansluts på bilar utrustade med partikelfilter för att kunna kontrollera avgastemperaturen, utan att behöva begränsa effektökningen.

Patenterad, vattentät kontakt av bilstandard, mellan effektmodulen och kablaget.

Effektmodulens aluminiumskal är fyllt med en värmeisolerande massa.

Helt vattentät konstruktion.

Fordonsspecifika mjukvaror till varje bilmodell istället för en standardmjukvara där man med en justerskruv eller liknande trimmar in mjukvaran. En lösning med justermöjlighet är heller inte möjlig i en steglös map.| Sök fordon                      |

Copyright  © All Rights Reserved Thärnström Motor 2015